Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Bất ngờ

Ảnh internet


Bất ngờ
Em đến với tôi
Một đêm
Một đêm thôi
Vội vàng…
Cho tôi thành một ông Hoàng
Ngợp trong tình ái
Nồng nàn đắm say
Mắt trong mắt
Tay trong tay
Tận cùng dâng hiến bõ ngày cách xa!
Em: mênh mang nước Hoàng Hà
Tôi: ào ạt tựa thác Ngà Tản viên !

Lửa tình thành Hoả Diệm Sơn
Tôi –Em:
Nham thạch trào tuôn…đêm này !…

Đêm Xuân Canh Dần 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét