Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Trước xuân

Ảnh internet

Một mùa xuân nữa sắp đến rồi
Thêm một tuổi đời sắp buông trôi
Xuân đã qua rồi Xuân lại lại
Tuổi đã qua rồi vĩnh viễn thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét