Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Sân chùa vào thu

“Sư nữ duyên dáng như tiên giáng trần”

Chớm heo may vãng cảnh chùa
Lễ xong.
Ôi! bỗng nhiên chưa muốn về
Sư nữ duyên dáng nhường kia…
Sân chùa
Chổi dựng góc hè
Lá rơi!
Tay lần tràng hạt không lơi
Mắt đăm đắm chốn mù khơi:
Niết Bàn?

Sân chùa
Thu đã rắc vàng,
Tôi nâng chổi quét
Khẽ khàng, khẽ thôi…

Ngước lên
Thấy một nụ cười
Ngẩn ngơ
Tôi đứng vái trời…
Ngẩn ngơ…

Chớm Thu 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét