Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Vào giờ này em đang ở đâu?

Kính tặng: D77- E 205 đơn vị anh hùng
Bộ Tư Lệnh thông tin liên lạc
Tặng vợ và con trai khi ấy sắp chào đời

Vào giờ này em đang ở đâu
Đã đến nhà hay còn đang đạp vội
Đường lắm ổ gà, dốc nhiều, trời tối
Mỗi lúc đạp dồn có xóc không em?

Anh muốn khẩn cầu: Dừng lại bóng đêm!
Chậm buông xuống cho em đừng sợ

Và hãy biến đi những viên đá nhỏ
Cho xe em bon lướt dặm trường…

Anh tự hào người chiến sĩ Thông Tin
Em- cô gái xứ Đoài mây trắng
Đường đến với nhau dẫu xa thăm thẳm
Nhưng có duyên vẫn nên vợ nên chồng

Mấy tháng một lần anh cuốc bộ về thăm
Được chốc lát, em lại đưa anh vào đơn vị
Khi cả nước sục sôi đánh Mỹ
Cánh sóng anh canh giữ đất trời!

Anh vào ka. Tín hiệu rộn khung trời:
Tiếng tích ta ! Tích ta
Tiền tuyến gọi hậu phương tha thiết
Tình yêu ta trong tình yêu Tổ Quốc
Như đêm với ngày không thể rời nhau

Vào giờ này em đang ở đâu
Đã đến nhà hay còn đang đạp vội?
Đường lắm ổ gà… dốc nhiều… Trời tối
Mỗi lúc đạp dồn con có xóc không?

Anh thương em nước mắt chảy trong lòng…

12/1972

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét