Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Tha thẩn chợ Viềng

Chợ Viềng (Ảnh internet)

Lễ xong. Ra đến cửa Đền*
Gặp em đội lễ bơi trên sóng người!
Ngực em chạm phải ngực tôi
Để mâm lễ bỗng chơi vơi trên đầu…
Lóng ngóng
Tay biết đặt đâu?
Đưa lên
Ngực lại chạm nhau- bồi hồi…
Mâm chao
Mấy thếp vàng rơi
Tôi cúi nhặt
Chạm nụ cười thật duyên…

Rồi, em vào lễ trong Đền
Rồi, người đến lễ như nêm… Thế rồi:
Sân đền mưa lất phất rơi
Tôi đứng đến nhọ mặt người… đợi em!

Chợ Viềng.
Than thẩn tàn đêm
Tôi đi tìm nụ cười duyên…

Đâu rồi?

———————————————–

*Đền Phủ Giày
Đêm mùng 7 tháng Giêng 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét