Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Không đề

Ảnh internet

Anh chưa mất gì dù nhỏ nhất trên đời!
Nhưng sau khi gặp em
Thì trái tim anh “mất”
Dẫu trong ngực:
Vẫn rộn ràng tiếng đập
Ngay cả tiếng đập rộn ràng:
Cũng đã thuộc về em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét