Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Duyên trời

Ảnh internet

Tôi nàng

Mỗi người một trang
Khi sách gấp lại
Tôi –Nàng bên nhau !

Ngoài đời đâu có gì đâu
Trong trang thơ lại ngả đầu ấp e ?

Biên tập Văn –Việt khôn ghê :
Muốn làm bà mối
Muốn se duyên trời
Hai người xa cách hai nơi
Với Thơ -Chung một khung trời mộng mơ !
Với Đời –Bớt cảnh bơ vơ
Với Xuân – Thêm một chồi thơ… đâm chồi!


Xuân Canh Dần 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét