Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Chùa Một Cột

Ảnh internet

Một cột
Đội bổng bầu trời
Nâng Toà Sen ngát
Dâng người Thiện Tâm !
Thiện nam
Tín nữ rì rầm :
- Cầu cho đất nước Vạn Xuân
Vững bền !
Thì thầm, Anh khấn cùng Em :
Mong Trời Phật độ nhân duyên vẹn toàn !

Xuân Canh Dần 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét