Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Quà Huế

Ảnh internet


Kính tặng các anh: Đinh Phong, Trần Hữu – Lục
và ban biên soạn “Nhớ Huế”

Nhận quà Huế, dạ cảm hoài
Ai vì “nhớ Huế” cho ai tặng quà!
Vun trồng đã bấy Xuân qua
Mong cây “nhớ Huế” dâng hoa cho đời
Cho Huế, cho thảy mọi người
Vì trong Huế có hồn tôi nữa mà!

Mười năm “nhớ Huế” đơm hoa!
Hương thơm “nhớ Huế” ngát ra Đàng Ngoài
Nhận quà, một vác đằm vai
Tặng quà, mà chẳng giống ai tặng quà…

Lại càng yêu Huế thiết tha
Người “Tương tư” Huế cũng là …thơ tôi!
Vì sao? chắc Huế biết rồi
Ai tặng? Huế nỏ biết người đó mô!

15/5/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét