Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Trọc đầu càng mát

Tặng con trai

Bố cũng muốn con để tóc Chờm tai
Để cho con hãnh diện với đời
Và với mọi người rằng: Con có tóc
Nhưng nhớ câu các cụ xưa thường nhắc:
“Túm thằng có tóc, không ai túm thằng Trọc đầu!”


Có tóc ích gì đâu?
Nên đầu con bố đè cạo Trọc!
Ồ lạ quá! Khi đầu không có Tóc
Trông con tôi lại cứng cỏi hơn nhiều
Và mỗi chiều về làn gió hiu hiu
Lại đến xoa cái đầu trọc con tôi và hát
Câu các cụ xưa
Câu: Trọc đầu càng mát!

            * *
             *

Viết tặng con lời tiền nhân thủa trước
Giữa dòng đời đầy rẫy bon chen
Để tóc dài
Hay cứ để trọc
Tùy con…!

1973

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét