Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Rùa thiêng lại nổi Hồ Gươm

Hồ Gươm

Hồ Gươm
Lại nổi Rùa thiêng
Tháp Bút
Nghiêng xuống Đài Nghiên
Ngẫm gì ?
Ngàn xuân đến
Ngàn xuân đi
Vạn –Xuân
Trường thọ
Cũng vì muôn dân !

Tháp Bút- vung ngọn Bút Thần
Trời xanh –Trang giấy :
-Chữ Nhân sáng loà !


Xuân Canh Dần 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét