Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Không đề 2

Ảnh internet


Nếu trái tim em là cao điểm chiến trường
Anh sẽ đổ bê tông xây lũy thép
Tình – yêu – em: Là xi măng đặc biệt
Trận tuyến ngầm anh giữ trái tim yêu!

Nếu trái tim em – Tim cô gái yêu kiều
Đã có kẻ xây thành, đắp lũy
Anh nguyện sẽ là người chiến sỹ
Cho nổ quả bộc phá xung thiên
Trong trận công đồn: Chiếm trái tim em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét