Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Chung tình

Ảnh internet

       Vợ vừa tạ thế ba hôm
Hắn xuống gõ cửa diêm vương đòi vào
      Tay dâng Hôn Thú-nghẹn ngào:
- Xin Ngài gạch sổ Nam Tào tên tôi
      Đã thề sống chết có đôi
Nay mình tôi sống trên đời làm chi !

      Diêm Vương nhếch mép cười khì :
-Ngài là một gã ngu si nhất đời
      Đã chán trần thế thì thôi
Cho Ngài xuống với…vợ tôi bạn bầu !!!!

Ngày 9/1/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét