Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Ở bãi đá cổ Sa Pa

Bãi đá cổ Sa Pa


Người xưa
Đau đáu nỗi gì
mà khắc vào đá
mà ghi giữa đời?

Đá ơi!
Ai rắc lưng đồi
Hiếu kỳ
Khách nượp nượp người đến thăm!

Hỏi trời
Trời có biết không?
Hỏi đá
Đá cứ lặng câm. Hỏi người:
- Em ơi!
Em lắc đầu, cười…
Lấp lánh khuyên bạc
treo trời lửng lơ

Lòng mình thành đá người xưa
Nụ cười lúng liếng
em vừa khắc lên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét