Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Gửi ông Đỗ Phủ

Nhà thơ Đỗ Phủ


“Giếng mai không gạo giá băng
Đêm nằm, không chiếu không chăn lạnh lùng
Túi không, những sợ thẹn thùng
Để dằn dưới đáy một đồng sờ chơi!:(1)

Hỡi hồn thơ Đỗ Phủ ơi!
Ông đi, xin hãy cho tôi theo cùng
Đồng tiền trong túi của ông
Hãy cho tôi được cùng chung tay sờ!

———————————-

(1): Bản dịch thơ Đỗ Phủ
Ảnh internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét