Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Thi nhân trẩy hội chùa Hương

Ảnh minh họa


Tháng Giêng trẩy hội chùa Hương
Thiện nam, tín nữ tứ phương tìm về
“Nam thiên đệ nhất”…chữ đề
Cảnh quan kỳ thú, Sơn Khê phượng chầu.
Đất thiêng
Phật pháp nhiệm màu
Ai ai đến cũng khấu đầu: “Nam mô”!


Người cầu: Cuộc sống ấm no
Cháu con thành đạt nếp nhà yên vui.
Kẻ cầu: Buôn một lãi mười
Người cầu: Đôi lứa xứng đôi vẹn toàn
Kẻ cầu: Cởi bỏ dây oan
Mà cõi trần đã mưu toan buộc vào
Kẻ cầu: Chức trọng quyền cao
Túi ba gang, “lộc” ào ào chảy vô…

Có gã lẩn thẩn dâng thơ
Xì xụp khấn vái hàng giờ chưa xong:
Cầu dòng suối Yến xanh trong
Bụi trần gột sạch từ trong đến ngoài
Để cho người sống với người
Đừng như bầy thú sống ngoài rừng hoang
Cầu cho quốc thái dân an
Không còn những cảnh trái ngang ở đời…

Gã cầu, Phật đã “chứng” rồi!
Bát nhang bỗng “hóa” bời bời lửa hoa
Trên ban, Đức Phật cười khà:
“Thương dân tình nhất, vẫn là thi nhân”!


Xuân Kỷ Sửu 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét